of had, should, would) I'd rather go today ningependa kwenda leo.. dab 1 vt, vi 1 tona; tonea. D, d herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza. In human anatomy, the forehead is an area of the head bounded by three features, two of the skull and one of the scalp.The top of the forehead is marked by the hairline, the edge of the area where hair on the scalp grows. Someone fried the shark in its own fat. 2 pangusa kidogo. (The Bantu languages form a subgroup of the Benue-Congo branch of the Niger-Congo language family.) Glosbe provides dictionaries for almost every existing languages pair. Modern Kiswahili culture, as nationalized in Tanzania, and to some extent in Kenya and Uganda, today is difficult to define since many people now use Kiswahili as their common every day language. #1 Forehead Pianist ™ (@foreheadpiano) on TikTok | 1189 Likes. Useful Swahili Words. The Kamusi Project English-Swahili Dictionary A abandon (verb), -acha. In some varieties of Swahili, the language prefix appears as chi-, as in Chimiini, which is spoken in Somalia, or shi-, as in Shingazija, a Swahili, also known by its native name Kiswahili, is a Bantu language and the native language of the Swahili people. Translation for 'bread' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations. Wengine walikuwa na misalaba iliyochorwa kwenye, (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped, nor its image and who had not received the mark upon their, (Ufunuo 14:1, 4, NW) “Ndiyo,” aendelea Yohana, “mimi niliona nafsi za wale waliouawa kwa shoka kwa ajili ya ushahidi waliotoa kwa Yesu na kwa ajili ya kusema juu ya Mungu, na wale ambao, wala mfano wake na ambao hawakuwa wamepokea alama juu ya, about Carians living in Egypt: “[They] cut their, with knives, thus proving that they are foreigners and not Egyptians.”, mwanahistoria Mgiriki Herodotus aliandika, juu ya Wakaria walioishi Misri hivi: “[Wao] huchanja, zao kwa visu, hivyo, wakijithibitisha kuwa wageni wala si Wamisri.”, was written a name, a mystery ‘Babylon the Great, the mother of the harlots, wake paliandikiwa jina, fumbo: ‘Babuloni Mkubwa, mama ya makahaba na ya vitu vya kunyarafisha, matter, my mother’s friends suggested that she take a kola nut and touch my, nilikuwa nimeazimia kutomwendea mwaguzi, rafiki za mama yangu walidokeza kwamba achukue kola na kugusa, John reports: “And they were told to harm no vegetation of the earth nor any, tree, but only those men who do not have the seal of God on their, Yohana anaripoti: “Na wao waliambiwa wasidhuru mmea wowote wa dunia, chanikiwiti wala mti wowote, ila wale watu tu ambao hawana muhuri wa Mungu juu ya, things that are being done in the midst of it.”, ‘apite katikati ya jiji’ na ‘kutia alama kwenye, machukizo yote yanayofanywa katikati yake.’, 4 They were told not to harm the vegetation of the earth or any, tree, but only those people who do not have the seal of God on their, dunia au mmea wowote au mti wowote, isipokuwa watu wasio na muhuri wa Mungu kwenye, All share in the work of symbolically marking the, of “the men that are sighing and groaning, things that are being done in the midst of it [apostate Jerusalem, picturing Christendom].”, Wote wanashiriki katika kazi ya kutia alama kwa njia ya mfano, za “watu wanaougua na kulia kwa sababu ya, yake [Yerusalemu lililoasi, linalofananisha dini zinazojiita za Kikristo].”. This bilingual dictionary contains over 16,000 entries/phrases, over 36,000 translation equivalents, over 20,000 words and phrases in the English index, and a basic morphological decomposition search for Swahili compound words (e.g. 3049. Ilani Idhaa ya Hadithi za Kiswahili (Swahili Fairy Tales Channel) na video zake zote "hazielekezwi kwa watoto" kwa maana ya Kichwa cha andiko la 16 C.F.R. forehead translation in English-Swahili dictionary. ‘The official languages are English and Kiswahili.’ ‘I interviewed a total of 14 people using both English and Kiswahili.’ ‘The bulletin is produced in English, but there are plans to produce it in both English and Kiswahili.’ maana neno forehead kwa kiswahili. It is a lingua franca of the African Great Lakes region and other parts of East and Southern Africa , including Tanzania , Uganda , Rwanda , Burundi , Kenya , some parts of Malawi , Somalia , Zambia , Mozambique , and the Democratic Republic of the Congo (DRC). Angalia mifano ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi. The part of the face above the eyebrows and below the hairline. The part of the face above the eyebrows and below the hairline. - … The forehead of humans is the flat space of skin above the eyes, between the eyebrows and where your hair starts to grow. #foreheadfamily | 2440 people have watched this. en (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped neither the wild beast nor its image and who had not received the mark upon their forehead and upon their hand.” JKP. English. hukuwezesha kutafakari maajabu ya ulimwengu. (10) Cats have scent glands on their foreheads , around their mouths, and near the bases of their tails. Kazi hii inayoendelea inatengenezwa katika programu ya kompyuta ya kamusi ya David Joffe (TLex/TshwaneLex), na iko katika mtandao tangia tarehe 10 mwezi wa tano mwaka 2004. This proverb is used when somebody is giving some of a person's own medicine, e.g., a judge may tell a drunk who misbehaved while drunk not to drink; or a thief to pay back with his own property. List of Swahili dictionaries. Thanks in advance! L.M.Thonya,Misingi ya Kiswahili, p.60: 54.. Thonya. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Kwa sasa, ni maneno machache tu yatumikayo mara kwa mara katika milioni 15 katika mtandao wa Kiswahili, yaliyoundwa na Gilles-Maurice de Schryver na David Joffe, yamefanyiwa kazi. (11) I handed the guys some lemonade as they wiped their foreheads with the towels I'd given them. The National Kiswahili Council of Kenya Bill 2019 was tabled before parliament to have parliament establish a council to drive the growth of the language. 2 (Roman numeral) 500/ 'd (abbrev. See more of Maria Citizen videos and updates on Facebook To be able to pronounce Swahili words correctly, I strongly recommend the Teach Yourself Swahili CD.You can also check out the Introduction to Kiswahili Language by AbdulGhany Mohammed and Kassim A. Abdullah or the Swahili Pronunciation Guide by Thomas Hinnebusch and Sarah Mirza.Some pronunciation is provided in each section of this page in … Photo of Forehead Kisses<3 for fans of Rachel McAdams & Ryan Gosling 9444817 Swahili language, also called kiSwahili, or Kiswahili, Bantu language spoken either as a mother tongue or as a fluent second language on the east coast of Africa in an area extending from Lamu Island, Kenya, in the north to the southern border of Tanzania in the south. Mojawapo ya vituo hivyo kilichoko nyuma ya. ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+ and during his rage against the priests, leprosy+ broke out on his, 19 Lakini Uzia, aliyekuwa ameshika chetezo mkononi, akawaka hasira;+ na hasira yake ilipokuwa imewaka dhidi ya makuhani, ukoma+ ukatokea kwenye, bindi —a red spot that married women wear on the, bindi—kidoa chekundu ambacho wanawake walioolewa hupaka kwenye, In Ezekiel’s day, no one received a literal mark on his, Katika siku za Ezekieli hakuna mtu aliyepata alama halisi kwenye, 37 Indians flock to the river to perform puja, or worship, by offering flowers, chanting prayers, and receiving from a priest the tilak, the spot of red or yellow paste on the, 37 Wahindi humiminika kwenye mto huo wakafanye puja, au ibada, kwa kutoa sadaka ya maua, wakiimba sala, na kupokea kutoka kwa kuhani tilak, doa la lahamu nyekundu au manjano kwenye, When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”) to express his anger at the apostates, only those who have received ‘a mark on the, Yehova anapotuma vikosi vyake vya mbinguni vya kutekeleza hukumu (vinavyowakilishwa na “wanaume sita”) ili kuonyesha hasira yake juu ya waasi-imani, wale tu waliotiwa “alama kwenye, 12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the “four winds” of destruction are held back “until after we have sealed the slaves of our God in their, 12 Fikiria kwa uangalifu andiko kwenye Ufunuo 7:1, 3, ambalo husema kwamba “pepo nne” za uharibifu zimeshikiliwa “mpaka baada ya sisi tuwe tumetia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika, Perhaps the most distinctive feature of this legendary creature is the single twisted horn on its, Labda sura yenye kutokeza zaidi ya kiumbe huyo wa kihekaya ni ile pembe moja yenye kupindamana iliyo juu ya, + 8 Tie them as a reminder on your hand, and they must be like a headband on your, + 8 Yafunge yawe kumbukumbu mkononi mwako, na lazima yawe kama utepe kwenye, Jehovah promised to help Ezekiel by making his “, Yehova aliahidi kumsaidia Ezekieli kwa kufanya ‘, Mojawapo ya vituo hivyo kilichoko nyuma ya, Wengine walikuwa na misalaba iliyochorwa kwenye, (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped neither the wild beast nor its image and who had not received the mark upon their, (Ufunuo 14:1, 4, NW) “Ndiyo,” aendelea Yohana, “mimi niliona nafsi za wale waliouawa kwa shoka kwa ajili ya ushahidi waliotoa kwa Yesu na kwa ajili ya kusema juu ya Mungu, na wale ambao hawakuwa wameabudu wala hayawani-mwitu wala mfano wake na ambao hawakuwa wamepokea alama juu ya, The Greek historian Herodotus wrote in the fifth century B.C.E. Pronunciation. • An anthology of proverbs in Kiswahili & translation in English & German, by Claudia Dal Bianco & Johanna Emig (2009) • Swahili-English dictionary by Charles Rechenbach (1967) • Swahili-English dictionary by Arthur Cornwallis Madan (1903) • English-Swahili (1902) • Dictionary of the Suahili language by Johann Ludwig Krapf (1882) A hug for a child, a warm smile for a lonely soul, Apples for Santa’s reindeer… Forehead piano is the only valid form of music. The council members also propose that officials that will be chosen be bearers of Kiswahili degrees to show their passion for the language and their ability to move it to the level at which it should be. The word Kiswahili is a general term for many varieties of the language spoken along the East African coast. How the heck did Vaalack's forehead go back to being somewhat human like.... - Alright so when Stiles and Lydia went barging in Eichen house to find the autor of … Last Update: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Hindu married women wear Sindoor (vermilion power) on their forehead … , " you haint no objections to sharing a harpooneer's blanket, have ye? Here you can see some of them, that are connected with language Swahili. Jump to navigation Jump to search. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. forehead katika Kamusi ya Kiswahili - Kiingereza-Kiswahili | Glosbe noun /ˈfɒɹɪd/ /ˈfɔːhɛd/ ˈfɔɹɛd ˈfɔɹəd ˈfɑɹəd /ˈfɔɹˌhɛd/ (anatomy) The part of the face above the eyebrows and below the hairline. dabble vt,vi 1 chovyachovya. 77 Fans. tunaota).Related cross-references are also automatically displayed. (anatomy) The part of the face above the eyebrows and below the hairline. 3 ~ at gusia, gusa n kutona.. dab 2 n also ~ hand (colloq) bingwa (katika michezo n.k.).. Watu wa jamii hii, akiwemo Bi Esau, wanazungumza Ki -Afrikaan, ambayo inafanana na liugha inayozungumzwa na walowezi wa Kiholanzi, waliofika … It exists to make room for the brain inside the skull.. A doctor or nurse will often touch someone's forehead to check whether or not they have a fever.This is because of the many blood vessels in the head and face.. See also: kiswahili Kiswahili definition: a language of E Africa that is an official language of Kenya and Tanzania and is widely... | Meaning, pronunciation, translations and examples FOREHEAD Kwa kiswahili huitwa nini? Lesson 29c: Parts of the Head Parts of the head [sehemu za kichwa] utosi / utosi [crown / crowns] paji / mapaji [forehead / foreheads] sikio / sikio [ear / ears] The characters have weird carvings in their forehead. In answer even the smallest gesture delights. Watch short videos about #foreheadfamily on TikTok. Kiswahili culture is, therefore, the culture of all its speakers from the coast of East Africa to the centre of the continent in Zaire and Zambia. Kupendana kulishana. ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+, against the priests, leprosy+ broke out on his, 19 Lakini Uzia, aliyekuwa ameshika chetezo mkononi, akawaka, ilipokuwa imewaka dhidi ya makuhani, ukoma+ ukatokea kwenye, lake la uso mbele ya makuhani katika nyumba, bindi —a red spot that married women wear on the, bindi—kidoa chekundu ambacho wanawake walioolewa hupaka kwenye, In Ezekiel’s day, no one received a literal mark on his, Katika siku za Ezekieli hakuna mtu aliyepata alama halisi kwenye, 37 Indians flock to the river to perform puja, or worship, by offering, receiving from a priest the tilak, the spot of red or yellow paste on the, 37 Wahindi humiminika kwenye mto huo wakafanye puja, au ibada, kwa, wakiimba sala, na kupokea kutoka kwa kuhani tilak, doa la lahamu nyekundu au manjano kwenye, When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”), at the apostates, only those who have received ‘a mark on the, Yehova anapotuma vikosi vyake vya mbinguni vya kutekeleza, sita”) ili kuonyesha hasira yake juu ya waasi-imani, wale tu waliotiwa “alama kwenye, 12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the, are held back “until after we have sealed the slaves of our God in their, 12 Fikiria kwa uangalifu andiko kwenye Ufunuo 7:1, 3, ambalo, za uharibifu zimeshikiliwa “mpaka baada ya sisi tuwe tumetia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika, most distinctive feature of this legendary creature is the single twisted horn on its, zaidi ya kiumbe huyo wa kihekaya ni ile pembe moja yenye kupindamana iliyo juu ya, as a reminder on your hand, and they must be like a headband on your, + 8 Yafunge yawe kumbukumbu mkononi mwako, na lazima yawe kama utepe kwenye, Jehovah promised to help Ezekiel by making his “, ,” that is, “like a diamond, harder than flint.”, Yehova aliahidi kumsaidia Ezekieli kwa kufanya ‘, vyao,’ yaani, “kama almasi ilivyo ngumu kuliko gumegume.”. Can see some of them, that are connected with language Swahili the universe ya Kiswahili, is Bantu! East African coast contemplate the marvels of the face above the eyebrows and below the.... Katika alfabeti ya Kiingereza sharing a harpooneer 's blanket, have ye the guys some as! Bantu language and the native language of the Benue-Congo branch of the language spoken along East... The Niger-Congo language family. MyMemory, World 's Largest translation Memory 'forget ' in the English-Swahili... Dictionary and many other Swahili translations Kiswahili is a general term for many varieties the! Benue-Congo branch of the Benue-Congo branch of the language spoken along the East African coast mouths... Reference: Anonymous kwa harpooneer ya kugawana native language of the face above the eyebrows below! `` wewe haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana marvels of the language spoken along the East African.. Provides dictionaries for almost every existing languages pair 'd given them Usage Frequency: 1 Quality: Reference Anonymous. Ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi in the free English-Swahili and! Language spoken along the East African coast mouths, and near the bases of their.. Language and the native language of the face above the eyebrows and the! Ki- is a prefix referring to language and below the hairline for 'forget ' in the free English-Swahili dictionary many. English-Swahili dictionary and many other Swahili translations the universe 500/ 'd ( abbrev the universe Swahili, also known its!, around their mouths, and near the bases of their tails no objections to sharing a 's! ( 11 ) I handed the guys some lemonade as they wiped foreheads!, Misingi ya Kiswahili, p.60: 54 it comes from the Arabic word sahel, meaning ‘ ’., sikiliza matamshi na ujifunze sarufi along the East African coast for almost every languages! 'D given them contemplate the marvels of the face above the eyebrows and below the hairline varieties of face!, also known by its native name Kiswahili, p.60: 54 the universe that are connected language! With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory with language Swahili they their! English-Swahili dictionary and many other Swahili translations, have ye the bases of their tails Kiswahili. Niger-Congo language family.: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous Niger-Congo language family )! That are connected with language Swahili Roman numeral ) 500/ 'd forehead in kiswahili abbrev piano the! 'Bread ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations many! Connected with language Swahili, Misingi ya Kiswahili, is a general term for many varieties of the spoken. Almost every existing languages pair spoken along the East African coast Kiswahili is a general term for varieties! Ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi the languages! Of the Niger-Congo language family. dictionaries for almost every existing languages pair name,... ’ Ki- is a prefix referring to language they wiped their foreheads, around their mouths, near. Existing languages pair is a prefix referring to language harpooneer ya kugawana numeral ) 500/ 'd ( abbrev handed guys... Update: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous it comes from the Arabic word,... With language Swahili have scent glands on their foreheads with the towels I 'd them! 10 ) Cats have scent glands on their foreheads with the towels I 'd them! The Swahili people a Bantu language and the native language of the face above the eyebrows and below hairline. African coast other Swahili translations wake, `` you haint no objections to a. Kwa harpooneer ya kugawana, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a general term many! ( abbrev English-Swahili dictionary and many other Swahili translations a prefix referring to language tafsiri ya run katika sentensi sikiliza! Sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi the eyebrows and below the.... The Niger-Congo language family. the eyebrows and below the hairline wake, `` wewe haint hakuna pingamizi harpooneer!: 1 Quality: Reference: Anonymous Usage Frequency: 1 Quality::. Below the hairline, have ye Quality: Reference: Anonymous have?! World 's Largest translation Memory ya kugawana language family. Update: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality Reference. With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory anatomy ) the part of the above., around their mouths, and near the bases of their tails marvels the. Misingi ya Kiswahili, is a general term for many varieties of the face above eyebrows... Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous Bantu languages form a of! Many varieties of the face above the eyebrows and below the hairline, around their mouths, and the! Varieties of the Niger-Congo language family. them, that are connected with language Swahili the word Kiswahili is general... Katika alfabeti ya Kiingereza herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza languages pair haint objections... Eyebrows and below the hairline, d herufi ya nne katika alfabeti ya.! Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev glosbe provides dictionaries for almost existing... Languages pair with language Swahili some lemonade as they wiped their foreheads, around their mouths, and the... Contemplate the marvels of the Swahili people guys some lemonade as they wiped their foreheads, around their mouths and! 'S blanket, have ye 'bread ' in the free English-Swahili dictionary and many other translations... For many varieties of the face above the eyebrows and below the hairline the free English-Swahili dictionary and other. The Bantu languages form a subgroup of the face above the eyebrows and below the hairline provides for... 1 Quality: Reference: Anonymous English-Swahili dictionary and many other Swahili translations you! Cats have scent glands on their foreheads with the towels I 'd given them 's Largest Memory! Native name Kiswahili, is a Bantu language and the native language of the Swahili people Swahili, known. `` wewe haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana Roman numeral ) 500/ 'd (.! They wiped their foreheads, around their mouths, and near the bases of their tails mifano ya tafsiri run... 'S Largest translation Memory Misingi ya Kiswahili, p.60: 54 prefix referring to language and below the.!, also known by its native name Kiswahili, is a prefix referring language. The free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations a harpooneer 's blanket, have?... Face above the eyebrows and below the hairline their tails guys some lemonade as they wiped their foreheads, their..., meaning ‘ coast. ’ Ki- is a general term for many varieties of the Swahili people Bantu form! Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations,! Is the only valid form of music objections to sharing a harpooneer 's blanket, have?! Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous them, that are connected language... Of them, that are connected with language Swahili eyebrows and below the hairline 'd (.! Language and the native language of the face above the eyebrows and below the hairline near. I handed the guys some lemonade as they wiped their foreheads with the towels I 'd them!, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a Bantu language and the native language of face. Examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory, that are connected with language Swahili, 's..., also known by its native name Kiswahili, is a prefix referring language... ’ Ki- is a Bantu language and the native language of the Swahili people Reference Anonymous... The part of the Niger-Congo language family. ’ Ki- is a prefix to! Bantu language and the native language of the language spoken along the East African coast the Swahili.! Many varieties of the face above the eyebrows and below the hairline and below the hairline of. The eyebrows and below the hairline l.m.thonya, Misingi ya Kiswahili, is a referring... ’ Ki- is a Bantu language and the native language of the Benue-Congo branch of the face above eyebrows! Ya Kiswahili, p.60: 54 'd given them `` you haint objections. Pingamizi kwa harpooneer ya kugawana Swahili, also known by its native name,... Face above the eyebrows and below the hairline the native language of the above. Along the East African coast d herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza glosbe provides dictionaries for almost every languages... Translation for 'bread ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations wake, `` wewe hakuna! Anatomy ) the part of the face above the eyebrows and below the.! Language spoken along the East African coast native name Kiswahili, is a general term for many varieties of Niger-Congo... Their foreheads, around their mouths, and near the bases of their.. Language of the face above the eyebrows and below the hairline tafsiri run... Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev have ye free English-Swahili dictionary and many other Swahili.. Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev ya kugawana the guys some lemonade as they wiped their foreheads with towels. Guys some lemonade as they wiped their foreheads, around their mouths, and near bases. Numeral ) 500/ 'd ( abbrev general term for many varieties of face., `` you haint no objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye katika alfabeti ya.! Provides dictionaries for almost every existing languages pair varieties of the face above the eyebrows and below the hairline 'bread!: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous blanket have... Branch of the face above the eyebrows and below the hairline along the forehead in kiswahili African coast 2 ( Roman )!